Vi takker 

for forslaget ditt - Vi skal gjennomgå dette sammen med alle andre forslag som er kommet inn i denne perioden.

Vennlig hilsen
Styret i Straumen båtforening