Årsmøte  10 april 2024       

Kl. 18:00-21:30 i klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp i møtet må være innsendt innen utgangen av februar.
Du kan sende saker til postsbf@outlook.com

Saksliste årsmøte:
1.Åpning.
2.Godkjenning
3.Valg av møteleder og møtesekretær
4.Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
5.Årsberetning
6.Regnskap 2023
7.Budsjett 2024
8.Inkomne saker
9.Valg
10. Avslutning

Oppdatert saksliste med vedlegg vil gjøres tilgjengelig for alle i god tid før møtet.

Velkommen!

Velkommen til Straumen båtforening websider.
Straumen båtforening ligger rett ved E6 på Straumen i Sørfold kommune -  like ved munningen av elva som kommer fra Straumvatnet og bare noen hundre meter fra Straumen sentrum.
Båthavnen er isfri og ligger i le av fjellet Straumklumpen,  som gjør at det er en rolig og vindstille havn.

Vi har i dag 105 båtplasser og over 120 medlemmer. Du må være medlem for å kunne kjøpe eller leie båtplass. Medlemskap og båtplass søkes under `søk båtplass`i menyen til venstre.
Båtplass tildeles ut fra ansiennitet og båtstørrelse i henhold til størrelsen på ledig plass.

Fasiliteter i havna:

Klubbhus til egne arrangementer og med utleie til private arrangementer. 

Opptak med 2 slippvogner. Informasjon og booking under utleie i menyen.

Båtutsett for mindre båter/private hengere. Kr 50. Gratis for medlemmer.

Drivstoffanlegg for diesel. Her må man ha egen nøkkel for å kunne fylle diesel

Gjestebrygge.