Klubbhuset
Utleiepriser for medlemmer:
Leie av lokalet: kr. 1000,-
Leie av duker: kr. 350,-
Leie av duker hvis du vasker og stryker dukene selv kr. 150,-

——————————-
Utleiepriser for ikke medlemmer:
Leie av lokale: kr. 2000. –
Leie av duker: kr. 350,-
(Vi har kuvertløpere til bordene og lange duker til koldtbord.)
Hvis man ikke vasker gulvene og rydder etter seg så blir det et tillegg på kr. 1500. –

Klubbhuset kan leies ut til arrangementer av ulike slag. Kontaktperson: postsbf@outlook.com

——————————-

Båtutsett kr 50.-

Båtplass i Straumen Båtforening
Kun medlemmer i Straumen båtforening kan søke om båtplass.

Priser fra 2020:
Havneleie < 20 fot – Kr. 1.300,-
Havneleie 20 – 35 fot – Kr. 1.600,-
Havneleie > 35 fot – Kr. 2.500,-
Depositum 1/2 plass (1 uteligger) – Kr. 20.000,-
Depositum 1/1 plass (2 uteliggere) – Kr. 30.000,-

Ønsker du å fremleie båtplassen din, gir du styret beskjed enten pr. E-post eller telefon.
Plassene tildeles etter medlemsansiennitet.

Søknad om medlemskap

Alle over 16 år kan søke om medlemskap i Straumen Båtforening.
Innmeldingsavgiften er for tiden kr. 1.000,- og medlemskontigenten er på kr. 900,- pr. år.
Som medlem i Straumen Båtforening pålegges man dugnadsarbeid med 10 timer pr. år. De som av forskjellige grunner ikke deltar i dugnad belastes med kr. 250 pr. manglende dugnadstime

Kun medlemmer i Straumen Båtforening kan søke om båtplass.

Slippoppsett for medlemmer kr 600.- (Ikke medlemmer kr.2.000,-)
Dieselnøkkel kr 500.-

Når du har fått tildelt medlemskap i Straumen Båtforening, får du automatisk medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Noe som medfører at du får gunstig tilbud på forsikring i Norske Sjø.