Her finner du oversikt over båtforeningen sine priser for medlemskap, og priser for andre tjenester 

Klubbhuset

Utleiepriser for medlemmer:

Leie av lokalet: kr. 1000,-

Leie av duker: kr. 350,-
Leie av duker hvis du vasker og
stryker dukene selv kr. 150,-
-------------------------------
Utleiepriser for ikke medlemmer:

Leie av lokale: kr. 1500. –

Leie av duker: kr. 350,-
(Vi har kuvertløpere til bordene og lange duker til koldtbord.)
Utleie gjelder både 1. og 2. etg.
Hvis man ikke vasker gulvene og rydder etter seg så blir det et tillegg på kr. 500. –

Klubbhuset kan leies ut til arrangementer av ulike slag. Kontaktperson:

-------------------------------

Båtutsett kr 50.-

Båtplass i Straumen Båtforening

Kun medlemmer i Straumen båtforening kan søke om båtplass. Depositum for hel båtplass (utligger på begge sider) er p.t. kr. 25.000,-. For halv båtplass (utligger på en side) er dette p.t. kr. 15.000,-.

I tillegg kommer en årlig avgift på kr 800,- for båter under 20 fot og kr. 1.100,- for større båter.

Vinterplass medlem kr 800.-
Vinterplasss ikke medlem kr 2000.-

Plassene tildeles etter medlemsansiennitet.

Ønsker du å fremleie båtplassen din, gir du styret beskjed enten pr. E-post eller telefon.

 

Søknad om medlemskap

Alle over 16 år kan søke om medlemskap i Straumen Båtforening. Innmeldingsavgiften er for tiden kr. 1.000,- og medlemskontigenten er på kr. 900,- pr. år.
Som medlem i Straumen Båtforening pålegges man dugnadsarbeid med 10 timer pr. år. De som av forskjellige grunner ikke deltar i dugnad belastes med kr. 150 pr. manglende dugnadstime
Kun medlemmer i Straumen Båtforening kan søke om båtplass. Depositum for hel båtplass (utligger på begge sider) er p.t. kr. 25.000,-. For halv båtplass (utligger på en side) er dette p.t. kr. 15.000,-.

I tillegg kommer en årlig avgift på kr 800,- for båter under 20 fot og kr. 1.100,- for større båter.

Slip kr 400.-
Dieselnøkkel kr 500.-

- Når du har fått tildelt medlemskap i Straumen Båtforening, får du automatisk medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Noe som medfører at du får gunstig tilbud på forsikring i Norske Sjø.