Viktige meldinger fra SBF:

Oppfordring til alle medlemmer:

Vennligst logg inn på "min side" i menyen, og kontroller alle dine registrerte data. Dette vil lette arbeidet for styret og gi bedre oversikt.

Hvis du registrerer navn og e-postasresse kan du etterhvert få tilgang til kamera i havna.

 

Kameraovervåking

Havna har nå fått kameraovervåking med kontinuerlig opptak. Samtlige pirer og parkeringsplass er dekket.

 

Gjesteplasser
Vi har to gjesteplasser, men andre plasser kan være disponible. Ta kontakt med havnesjef Finn Vatnan på tlf. 48025517. Det er mulighet for dieselfylling, ta kontakt med Ketil Kristensen tlf. 97706614. Tilgang til strøm og vann. Pris kr.100.- Mulighet for bruk av klubbhus hvis behov.

Dugnad
Mangler du dugnadstimer så trenger vi deg til diverse gjøremål . Ta kontakt med Finn Vatnan på tlf. 48025517