Viktige meldinger fra SBF:

                           SBF kan tilby kurs for Båtførerprøven.

Alle født 1.1.1980 eller senere, som skal føre en fritidsbåt med skroglengde over 8 meter eller som har mer enn 25 hk, må ha båtførerbevis. Prøven kan avlegges fra fylte 14 år, men båtførerbeviset vil først kunne utstedes ved fylte 16 år. Eldre personer anbefales også å ta Båtførerprøven. Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med Båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis.

Flere forsikringsselskap gir rabatt om du har tatt båtførerprøven og har båtførerbevis.

SBF er godkjent Testsenter for Norsk Test, og her kan testen gjennomføres for å få utstedt Båtførerbevis.

De som skal opp til eksamen for Båtførerprøven må registrere seg på Båtførerregisteret, lenke https://båtførerregisteret.no/

Denne registreringen er nødvendig før de kommer til Testsenter for test.

Henvendelse for ønske om kurs og/eller test sendes på mail til sbfkurs@yahoo.com eventuelt telefon 411 41 881.

 

Årsmøtet:

Torsdag 7 Mars 2019 KL 19:00

Klubbhuset, Straumen.

Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest mandag 25.februar. 2019.

Velkommen!

 

Kameraovervåking

Havna har nå fått kameraovervåking med kontinuerlig opptak. Samtlige pirer og parkeringsplass er dekket.

 

Gjesteplasser
To gjesteplasser, men andre plasser kan være disponible. Ta kontakt med havnesjef Finn Vatnan på tlf. 48025517. Det er mulighet for dieselfylling, ta kontakt med Ketil Kristensen tlf. 97706614. Tilgang til strøm og vann. Pris kr.100.- Mulighet for bruk av klubbhus hvis behov.

Dugnad
Mangler du dugnadstimer så trenger vi deg til diverse gjøremål . Ta kontakt med Finn Vatnan på tlf. 48025517