Aktivitetskalender
<Desember, 2018>
Ma Ti On To Fr
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 
Nyheter fra KNBF

 
  KNBF Region Nordland

Reglement, Straumen Båtforening

Straumen Båtforening(SBF) er eier av alle flytende anlegg tilknyttet Straumen båthavn. Båtforeningen
leier ut, mot et depositum og en årlig leie, fortøyningsplasser/pirplasser tilrettelagt for dette formål. I
forbindelse med dette gjelder følgende regler i forholdet mellom utleier og leietaker:


1. LEIE

 • Leier betaler til uteier en årlig leieavgift – avgiften bestemmes av årsmøtet.
 • Leien betales forskuddsvis innen 1 april hvert år
 • Ved evt. fremleie er den opprinnelige leier (den som har betalt depositum for plassen) ansvarlig for at leien innbetales til rett tid.
 • Leie som ikke er innbetalt til rett tid, kan føre til oppsigelse av båtplassen. Saken skal
  være styrebehandlet før så skjer.

2. FREMLEIE

 • Fremleie av båtplassen må avtales med styret.
 • Leier må være medlem i SBF.
 • Dersom fremleie gjøres uten at de to foregående vilkår er oppfylt, kan styret
  bestemme at den som er innehaver av plassen fratas sin rett til denne.
 • Dersom fremleie er gjort uten tillatelse av styret kan båten, uten varsel, fjernes på
  leiers regning og risiko.

3. UTLEIERS ANSVAR

 • SBF fraskriver seg et hvert ansvar for skadeverk, tyveri av – eller fra båter fortøyd
  i/ved foreningens havneanlegg.
 • SBF fraskriver seg videre ansvar for evt. personskade påført i forbindelse med bruk av
  båtplassen.
 • Dersom det til styret/havneleder fra leietaker kommer melding om at
  uvedkommende urettmessig har tatt i bruk leiers båtplass, skal styret sørge for at
  dette blir bragt iorden.
 • Sørge for at havneanlegget er i forskriftsmessig stand.
 • Sørge for at nødvendige forsikringer av anlegget er på plass.
 • Sørge for at hver båtplass er merket med godt synlig nummer.
 • Stille eget strømuttak m. måler til alle nummererte båtplasser.

4. LEIERS ANSVAR

 • Leier er ansvarlig for at båt til en hver tid er forsvarlig og forskriftsmessig fortøyd – og
  slik at båten ikke gjør skade på SBF’s anlegg eller andres eiendom.
 • Ved lengre fravær av båt i plassen, skal leier sikre plassen ved å spenne tilstrekkelig
  sterkt tau mellom uteliggerne.
 • Leier plikter å holde båt forskriftsmessig merket.
 • Leier plikter å ha båten som ligger i plassen forskriftsmessig forsikret og slik at de
  skader båten måtte bli påført eller evt. påfører SBF’s anlegg dekkes av denne.
 • Ved anskaffelse av annen båt, skal melding med data om båren straks formidles til
  styret/havneleder/pirleder.
 • Leier er ansvarlig for renhold av egen båtplass, dette også hva angår groe o.a.
 • Leier er økonomisk ansvarlig for all strømforbruk foretatt ut av leiers strømmåler. Er
  selv ansvarlig for å kontrollere at misbruk ikke skjer.

5. GENERELT

 • Uregelmessigheter/mangler ved egen eller andres plass, brygga o.a meldes
  styret/havneleder/pirleder.
 • Det er ikke lov å lagre noen form for gjenstander (eks. Gummibåter/lettbåter,
  tauverk, blåser m.v) på brygger eller uteliggere. Slike gjenstander blir fjernet, uten
  varsel, på eiers regning og ansvar.
 • Alle medlemmer plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser.
  Videre følge anvisninger og påbud fra styret/havneleder/pirleder.
 • Max tillatte hastighet i havneområdet er 3 knop. Unntak for de båtene som ikke
  klarer en slik minimumsfart, her er max fart 5 knop.
 • Det er ikke tillatt å kaste slog og annet fiskeavfall i havna.

6. FORFØYNING VED OVERTREDELSER

 • Overtredelser eller mislighold i forhold til dette reglement gir utleier v/styret rett til å heve
  medlemskapet med øyeblikkelig virkning samtå fjerne leiers båt fra fortøyningsplass for
  leiers risiko og regning.

7. FORTØYNINGSANVISNING

 • Det er fastsatt at båter i havna skal fortøyes med fester både foran og bak og til begge
  utliggerne(der dette finnes), det er også påbud om spring der dette letter belastingen på båt
  og fortøyningsplass. En ber om at denne anvisning følges så langt det lar seg gjøre. For å
  minske belastingen på anlegget , skal det brukes fortøyningsfjærer el. lignende på alle tau.

 


Styret
Straumen Båtforening