SBF kan tilby kurs for Båtførerprøven.

Alle født 1.1.1980 eller senere, som skal føre en fritidsbåt med skroglengde over 8 meter eller som har mer enn 25 hk, må ha båtførerbevis. Prøven kan avlegges fra fylte 14 år, men båtførerbeviset vil først kunne utstedes ved fylte 16 år. Eldre personer anbefales også å ta Båtførerprøven. Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med Båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis.

Flere forsikringsselskap gir rabatt om du har tatt båtførerprøven og har båtførerbevis.

SBF er godkjent Testsenter for Norsk Test, og her kan testen gjennomføres for å få utstedt Båtførerbevis.

De som skal opp til eksamen for Båtførerprøven må registrere seg på Båtførerregisteret, lenke https://båtførerregisteret.no/

Denne registreringen er nødvendig før de kommer til Testsenter for test.

Henvendelse for ønske om kurs og/eller test sendes på mail til sbfkurs@yahoo.com eventuelt telefon 411 41 881.

Straumen Båtforening er sentralt beliggende ved E6 nær Straumen sentrum i Sørfold kommune.